Udtynding og pasning af skov

Lovmæssigheden ved træers vækst på et skovbevokset areal er, at volumentilvæksten for det samlede areal er ens uanset antallet af træer.

I yngre bevoksninger betyder det, at der ved træfældning og hugst til et relativt færre antal træer skabes mulighed for relativt højere tilvækst på det enkelte træ. Da tykt træ er bedre betalt end tyndt, bevirker det at der - udover en øget sundhedstilstand i bevoksningen - fremkommer en øget pristilvækst på arealet. Det er ligeledes vigtigt at der i en forholdsvis ung alder skabes mulighed for at det enkelte træ kan stabiliserer sig som enkeltindivid. Det fordrer plads til at vokse både i kronen og i roden således det bliver mindre afhængigt af sine nabotræer i en stormsituation. Det er altså bydende nødvendigt med træfældning i alle bevoksningstyper hvis stormstabilitet og optimal sudhedstilstand skal opretholdes.

I mellemaldrende og ældre bevoksninger er jævnlig tynding også her en forudsætning for en stadig øget pristilvækst, samt fornuftig sundhedstilstand. Svage træer skal fjernes og de vækstkraftige skal gives optimal mulighed for vækst.

Det er altså ud fra en økonomisk og trivselsmæssigt betragtning en god ide at udføre jævnlige tyndinger i de allerfleste bevoksninger.