Udkørsel

Ofte følger skovningsmaskiner og udkørselsmaskine sætvis hinanden fra opgave til opgave. Udkørsel foretages fra de samme spor som skovningsmaskinen har benyttet, og vi forsøger derved at skabe så lille belastning på skovbunden som muligt.

Træet udkøres til bilfast vej det afhentes med lastbil. En fuldt læsset bil kan veje op til 50 ton. Det er derfor vigtigt at vejens beskaffenhed er rimelig god. Læggeplads aftales forud for skovningen i hvert enkelt tilfælde.

Hver enkelt sortering udkøres enkeltvist og lægges i stakke fordelt til længde og kvalitet.

Som ved skovning, foretages udkørselsarbejdet med erfarent og kompetent mandskab og tidssvarende maskineri.