Topkapning

Skovingeniøren udfører også topkapningsopgaver og fældning af besværlige træer.

Vi er i stand til at fælde selv de mest vanskelige træer. Ofte drejer opgaverne sig om træer der er vokset ind over bygninger eller træer der blot er blevet for store til gårdspladsen. Enkelte topkapper også i skoven hvis der er store og værdifulde træer der ikke må ødelægges eller skades når det fældes. Da kan det lade sig gøre at skåne træet ved at kappe toppen af først, og derefter fælde hovedstammen. Topkapning i skoven kan også forekomme når store træer skal fældes over særlig værdifuld underbevoksning.

Vi udfører opgaverne enten til fast pris, eller baseret på timebetaling.