Skovning og flis

Skovning deles op i to grupper. Effektgivende, hvor træ afgrenes og eventuelt afkortes og derefter sælges til savværker, samt flisgivende, hvor hele træer lægges ned til efterfølgende flisning.

Flisgivende skovninger forekommer normalt i helt unge bevoksninger, hvor der tyndes første gang. Her foretages ofte skovning af spor manuelt og udtynding af bevoksningen maskinelt med fælde-bunkelægger.

Effektgivende skovninger foretages normalt i bevoksninger, der har været gennemhugget en eller flere gange. Her vurderes hver enkelt bevoksning, og et korrekt hugstudtag fastlægges i samråd med skovejer.

I afdriftsklare bevoksninger kan træ med fordel hugges til både effektgivende sorteringer og flis. Effekter for at optimere på økonomien, og flis for både at optimere på det økonomiske udbytte og for at effektivere og billiggøre en eventuel efterfølgende plantning.