Opmåling og sortering

Afgrenet træ - effektgivende rundtræ.

Opmåling fordeles til to grupper, nemlig langtømmer og afkortet træ.

Langtømmer opmåles i forbindelse med skovningen. På skovningsmaskinens fældehoved er anbragt et opmålingsaggregat der måler hver stammes længde og midtdiameter. Måleaggregatet kalibreres og tjekkes løbende i hver enkelt skovning ud fra nøje beskrevne instrukser. Maskinføreren har gennemført certificeringsgivende kursus i målesystem og maskinkalibrering.

Efter endt skovning udskrives oversigt over hver enkelt stammes længde, diameter og volumen samt liste over samtlige stammers volumen fordelt til diameterklasser og art.

Afkortet træ opmåles stakvis. Afkortet træ indeholder normalt sorteringerne korttømmer, emballagetræ, cellulosetræ og energitræ. For bestemmelse af mængde benyttes VMF opmålingsmetoden – en svensk opmålingsmetode kaldet ”Virkesmätningsföreningen”s målemetode. Her bestemmes stakkens fysiske volumen (højde x længde x bredde) og fastmasseprocent (hvor meget der er træ og hvor meget luft).

Krav til det afkortede træ er:

Korttømmer: Ret træ uden råd/misfarvning og med små og få knaster. Især arterne rødgran, sitkagran, lærk, douglas og ædelgran bruges her, men også grandis, skovfyr, cypres og andre kan til tider forekomme. Korttømmer er den bedst betalte sortering, og aflægges i længder normalt fra 2,45 m. til 6,05 m. under hensyntagen til bevoksningens beskaffenhed.

Emballagetræ: Rimelig ret træ, lidt misfarvning samt mellemstore knaster må forekomme. Især rødgran, sitkagran, ædelgran og grandis forekommer her. Emballagetræ er næstbedst betalt og aflægges normalt i 2,45 m. Andre længder kan forekomme og emballagetræ kan til tider aftales blandet med korttømmer og prisen bestemmes ved en procentuel vurdering af mængden af hhv. korttræ og emballage.

Cellulosetræ: Krumt træ accepteres. Enten aflægning i rødgran og sitkagran i samme stak, eller stort set alle arter i samme stak. Råd kun i begrænset omfang. Tredje bedst betalte sortering, altid i 3 m. længde.

Energitræ: Alle retheder accepteres. Alle arter indgår i denne sortering hvor råd og misfarvning accepteres. Fjerde bedst betalte sortering, altid i 3 m. længde.

Flistræ: Opmåling af træ lagt ned til flisning, foretages under flisningsprocessen. Her blæses den huggede flis op i containere hvor rumindholdet er kendt.

For mere information om opmåling se http://slojd-data.se/virke/index.htm