Velkommen til Skovingeniøren

Skovingeniøren udfører træfældning og skovning, foretager handel med træ og flis fra private danske skove. Vi planter og jordbearbejder – knusning og fræsning – samt forestår andre skovrelaterede arbejdsopgaver, herunder fældning af vanskelige træer og topkapning, hegnsbeskæring mm.

For at opnå det bedste økonomiske resultat i en skov – stor som lille - er regelmæssig pleje og træfældning nødvendigt. Korrekt udført hugst, aflagt i de mest fordelagtige sortimenter, solgt til de rigtige savværker øger profitten for skovejeren, og sikrer en sund og stabil bevoksning. Skovingeniøren er i stand til dels at sikre et godt afkast til skovejere på kort sigt, dels at øge værditilvækst og sundhed for bevoksningen på længere sigt.

Opgaverne varetages af særdeles kompetent og erfarent personel. Vi benytter effektivt og tidssvarende maskineri og vi sikrer at afsætning af effekter sker til højest opnåelige markedspriser.
I forbindelse med træfældning afsætter vi alle produkter fra vore skovnings- og fældningsopgaver. Vi har ligeledes stort fokus på flisopgaver og sikrer god økonomi i flisningsprojekter.

Skovingeniøren udfører derudover plantning, knusning, rodfræsning mm. gerne gennem skriftlige tilbud.

I hvert enkelt område aftales med skovejeren om der er særlige forhold der gør sig gældende. Det kan være interesser om bedre mulighed for jagt, øget brugervenlighed i form af ridning, naturhensyn, særlige hensyn til specielle områder og træer, diger og stier, hegn mm.

Der kan udarbejdes individuelle skriftlige tilbud fra sag til sag.